Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego na Osiedlu Słonecznym w Niżnej Łące

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego na Osiedlu Słonecznym w Niżnej Łące

GMINA

MIEJSCE PIASTOWE

OGŁOSZENIE O WYNIKACH NABORU

Gmina Miejsce Piastowe informuje o wynikach naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym na Osiedlu Słonecznym w Niżnej Łące

W okresie od 15 czerwca 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r. został przeprowadzony nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego budowanego w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej obejmującej budowę czterdziestu czterech (44) budynków mieszkalnych jednorodzinnych jedno i dwulokalowych (maksymalna liczba lokali – 88 mieszkań) wraz z infrastrukturą techniczną i drogową (np. miejsca postojowe, jezdnie manewrowe, chodniki itp.) w miejscowości Niżna Łąka (działki nr ew. 201/2, 205/2 – za Domem Ludowym).

W toku naboru wpłynęło 48 wniosków o zawarcie umowy najmu. Po weryfikacji 40 wniosków spełniło wymagania formalne i zakwalifikowało się do zawarcia umowy najmu. Wnioskodawcy zostali powiadomieni o zakwalifikowaniu się na listę najemców. Natomiast imienna lista najemców została przekazana spółce SIM Podkarpacie sp. z o.o. z siedzibą w Boguchwale.

Kolejnym etapem będzie zawarcie stosownej umowy partycypacyjnej najemców z w/w spółką. Celem uzyskania szerszych informacji osoby zainteresowane odsyłam do strony internetowej (sim.miejscepiastowe.eu) lub do kontaktu mailowego: sim@miejscepiastowe.pl lub telefonicznego pod nr tel.: 532 344 805 lub osobistego: w godzinach pracy Urzędu Gminy Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe, pokój nr 214.