Ogłoszenie o naborze wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosków

GMINA

MIEJSCE PIASTOWE

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Gmina Miejsce Piastowe ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym na Osiedlu Słonecznym w Niżnej Łące

Wniosek dotyczy zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego budowanego w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej obejmującej budowę czterdziestu czterech (44) budynków mieszkalnych jednorodzinnych jedno i dwulokalowych (maksymalna liczba lokali – 88 mieszkań) wraz z infrastrukturą techniczną i drogową (np. miejsca postojowe, jezdnie manewrowe, chodniki itp.) oraz komórkami lokatorskimi w miejscowości Niżna Łąka (działki nr ew. 201/2, 205/2 – za Domem Ludowym).

  • MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski o zawarcie umowy najmu należy złożyć w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe (Biuro Obsługi Klienta) w terminie od 15 czerwca 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r. w formie papierowej, w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym wnioskodawcy oraz z dopiskiem: „Wniosek o zawarcie umowy najmu – Niżna Łąka”.

  • FORMULARZ

Wniosek do wypełnienia jest dostępny na stronie internetowej www.miejscepiastowe.pl (zakładka Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Miejscu Piastowym) oraz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe (Biuro Obsługi Klienta).

Złożony wniosek podlega ocenie punktowej zgodnie z kryterium pierwszeństwa określone w uchwale Rady Gminy Miejsce Piastowe Nr LIX/358/2022 z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenia kryterium pierwszeństwa, dodatkowych kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzenia oceny punktowej oraz obowiązkowej kaucji dla lokali mieszkalnych budowlanych w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej.

Celem uzyskania szczegółowych informacji odsyłam do strony internetowej (www.miejscepiastowe.pl zakładka Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Miejscu Piastowym) lub do kontaktu mailowego: sim@miejscepiastowe.pl lub telefonicznie pod nr tel.: 532 344 805 natomiast pomoc w zakresie wypełnienia wniosku w części dotyczącej dochodów można uzyskać pod nr telefonu – 517 814 314.

Niniejsze ogłoszenie o naborze wniosków o zawarcie umowy najmu zostało opublikowane na stronie internetowej www.miejscepiastowe.pl, https://bip.miejscepiastowe.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miejsce Piastowe.

Pliki do pobrania

Jak wypełnić wniosek?

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji zamieszczonej poniżej: