Prezentacja Osiedla Słonecznego w Niżnej Łące

Prezentacja Osiedla Słonecznego w Niżnej Łące

Prezentacja przedstawia ogólne założenia przedsięwzięcia planowanego Osiedla Słonecznego w Niżnej Łące, które powstaje dzięki współpracy Gminy Miejsce Piastowe oraz Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Podkarpacie sp. z o.o.