Zapraszamy do oglądnięcia relacji ze spotkania

Zapraszamy do oglądnięcia relacji ze spotkania
Odtwórz wideo

Informacje

Wnioskie należy złożyć w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe (Biuro Obsługi Klienta) od 15 czerwca 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r. w formie papierowej, w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym wnioskodawcy oraz z dopiskiem: „Wniosek o zawarcie umowy najmu – Niżna Łąka”

Wniosek do wypełnienia jest dostępny na stronie oraz w wersji papierowej, w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe (Biuro Obsługi Klienta)

Złożony wniosek podlega ocenie punktowej zgodnie z kryterium pierwszeństwa i dodatkowymi kryteriami pierwszeństwa określone w uchwale Rady Gminy Miejsce Piastowe Nr LIX/358/2022 z dnia 29 marca 2022 r.
 

Pomoc w zakresie wypełnienia wniosku w części dotyczącej dochodów można uzyskać pod nr telefonu – 517 814 314