Ogłoszenie o naborze wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosków

OGŁOSZENIE O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM WNIOSKÓW

SIM Podkarpacie sp. z o.o. ogłasza nabór  wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym na Osiedlu Słonecznym w Niżnej Łące

Wniosek dotyczy zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego budowanego w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej obejmującej budowę czterdziestu czterech (44) budynków mieszkalnych  dwulokalowych wraz z infrastrukturą techniczną i drogową (np. miejsca postojowe, jezdnie manewrowe, chodniki itp.) oraz komórkami lokatorskimi w miejscowości Niżna Łąka (działki nr ew. 201/2, 205/2 – za Domem Ludowym).

  • MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski o zawarcie umowy najmu należy złożyć w siedzibie SIM Podkarpacie sp. z o.o., ul. Kolejowa 17, 36-040 Boguchwała lub u pełnomocnika spółki urzędującego w siedzibie Urzędu Gminy Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe, pok. 214, w terminie od 1 lipca 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r. w formie papierowej, w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym wnioskodawcy oraz z dopiskiem: „Wniosek o zawarcie umowy najmu – Niżna Łąka”.

  • FORMULARZ

Wniosek do wypełnienia jest dostępny na stronie internetowej www.sim.miejscepiastowe.eu oraz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe pok. 107.

Złożony wniosek podlega ocenie punktowej zgodnie z kryterium pierwszeństwa określone w uchwale Rady Gminy Miejsce Piastowe Nr LIX/358/2022 z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenia kryterium pierwszeństwa, dodatkowych kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzenia oceny punktowej oraz obowiązkowej kaucji dla lokali mieszkalnych budowlanych w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej.

Pliki do pobrania

Jak wypełnić wniosek?

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji zamieszczonej poniżej: